SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/002 | 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Különös közzétételi lista

  Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Letöltés

  A beiratkozásra meghatározott idő és a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Letöltés

  Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési - kötelezettség jogcíme és mértéke

Letöltés

  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Letöltés

  Az intézmény nyitvatartási rendje, az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb -rendezvények és események időpontjai

Letöltés

  A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Letöltés

  Házirend

Letöltés

  Éves munkaterv

Letöltés

  A betöltött munkakörök alapján az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége

Letöltés

  A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Letöltés

  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Letöltés

  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok

Letöltés

  Az érettségi vizsgák átlageredményei

Letöltés

  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Letöltés

  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Letöltés

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Letöltés

  Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Telefon: +36701986561

E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu

OM azonosító: 203053/002


2024Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola