SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/002 | 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA

Dobbantó Program

Dobbantó Program

Székesfehérvári SZC

Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

Dobbantó Program

tájékoztató

Bővebb információ: https://ikk.hu/p/rugalmas-tanulasi-utak

 

1.       Jogszabályi háttér:

 • a szakképzésről szóló évi LXXX. törvény
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. ) Korm. rendelet

2.       Rugalmas tanulási utak:

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről három, egymáshoz szemléletmódjában és módszertanában szervesen kapcsolódó program elindítását teszi lehetővé a szakképzésen belül az olyan fiatalok számára, akik lemaradtak a tanulásban, esetleg nem sikerült az alapfokú végzettséget megszerezniük, kudarcélményekkel és kompetenciahiánnyal küzdenek, a pályaválasztásukat illetően bizonytalanok. A tanulók egy része korai iskolaelhagyó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett.

A három rugalmas tanulási utat képviselő program, a szakképző iskolában előkészítő évfolyamon indítható orientációs fejlesztés és dobbantó program, valamint a részszakma megszerzéséhez eljuttató műhelyiskola.

Mindhárom program közös pedagógiai alapokon nyugszik: a tanulók egyéni fejlődését szem előtt tartva munkálkodik azon, hogy az adott program céljának megfelelő szintre tudja eljuttatni a résztvevő fiatalokat.

A szakképzés rugalmas tanulási útvonalait biztosító programjai nem teszik felelőssé, hanem elfogadják, hogy vannak olyan fiatalok, akiknek alapkészségeik hiányosak és nem tudták időben megszerezni az alapfokú végzettséget; vagy ha megszerezték is, különböző okok miatt még nem készek a szakmatanulás megkezdésére; vagy nem tudnak teljes értékű szakképesítést szerezni.

kép forrása: https://ikk.hu/p/rugalmas-tanulasi-utak (letöltés időpontja: 2023. október 19.)

3.       Dobbantó Program:

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, 15. életévüket betöltött fiatalok számára lehetőséget biztosítson a sikeres egyéni életút megtalálásához. A program a szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák, a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése mellett rugalmasan igazodik a diák egyéni adottságaihoz. Személyre szabottan, speciális pedagógiai módszerek alkalmazásával készíti fel a fiatalt a műhelyiskolába való belépésre, amelynek elvégzésével alapfokú végzettséget és részszakmát szerezhet. Nemcsak tartalmában, de a képzési idő hosszában is igazodik a tanuló igényeihez.

A dobbantó program képzési ideje rugalmas, addig tart, ameddig a tanuló felkészül a műhelyiskolai továbblépésre.

A tanulók a dobbantóból akkor léphetnek át a Műhelyiskolába, ha elérték a részszakma tanulásának megkezdéséhez szükséges eredményeket. A dobbantóból a Műhelyiskolába történő átlépés – a programba belépéshez hasonlóan – nem kötődik a tanév rendjéhez.

A Dobbantó programban tanulói jogviszonyban résztvevők szakképzési ösztöndíjra jogosultak.

4.       A Dobbantó Program jellemzői röviden:

 • A dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15. életévüket betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. Beiskolázhatók ide azok, akik közvetlenül az általános iskolából érkeznek, de olyanok is, akik az oktatási rendszerből már korábban úgy maradtak ki, hogy nem is fejezték be az általános iskolát.
 • A dobbantó program kimeneti követelménye tehát az, hogy az érintett diák megtalálja a számára vonzó részszakmát, valamint rendelkezzen e részszakma tanulásának megkezdéséhez szükséges kompetenciákkal, illetve azokkal a kompetenciákkal, amelyek szakmától függetlenek, minden szakma elsajátításához szükségesek.
 • A programban mentortanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztés révén éri el ezt a kimenetet.
 • A képzést az iskola előkészítő évfolyam keretében valósítja meg, de a tanuló számára a képzési idő rugalmas (a tanév során bármikor bekapcsolódhat). A program addig tart, amíg a diák felkészültté válik a műhelyiskolai továbblépésre (6-24 hónap).
 • A program megvalósítása kis létszámú csoportokban történik (az 5-8 fős csoportok szervezése javasolt).
 • Heti óraszám: 30 óra/hét
 • Tanulási tartalom:
  • Részszakma tanulásának megalapozása a megfelelő alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével.
  • Célzott fejlesztés, amely bemeneti mérésen alapul és egyéni tanulási utak révén valósul meg.
  • Pályaorientáció, életpályatervezés: a tanuló számára megfelelő részszakma megtalálásának segítése.
  • A tanulási tartalmak szervezése nem a hagyományos tantárgyi keretekre bontva, hanem projektalapú képzési formában történik.
  • NEM az általános iskolai tananyag pótlása a cél.
  • A projektek gyakorlatorientált módon integrálják az egyes tanulási tartalmakat, műveltségterületeket.
 • Fejlesztő értékelés alkalmazása (osztályzat nincs).
 • Külső helyszínek szerepe fontos: tanműhely, DKA labor, kirándulások, programok, vállalati helyszínek.
 • Egyéni fejlődési terv támogatása egyéni kíséréssel (mentor).
 • A dobbantó program kimenete az adott műhelyiskolai képzésre történő felkészítés és továbblépés, de önmagában sem alapfokú, sem szakmai végzettséget nem ad a program. A dobbantó programból továbblépve a műhelyiskolában elvégzett részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
 • A dobbantó programban részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka (hat igazolatlan óra elérése esetén a tanév hátralévő részében már nem jár ösztöndíj).

5.       Résztvevők köre:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 51. § (4) szerint a dobbantó programban az vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenötödik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. A dobbantó programba való bekapcsolódásra a tanév során bármikor lehetőség van.

6.       Beiratkozás:

A dobbantó programba – a Műhelyiskolához hasonlóan – a tanév bármelyik szakaszában be lehet kapcsolódni.

7.       Jelentkezés módja:

A Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola honlapján (www.vorosmarty.hu) a „Képzéseink” alatt a „Dobbantó Program” részen található jelentkezési lap kitöltésével és az iskolába történő eljuttatásával (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.). A jelentkezési lap megérkezését követően felvesszük a kapcsolatot a Jelentkezővel a beiratkozás érdekében.

8.       Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó neve, beosztása: Kenyeres-Pozsár Ágnes, igazgató

e-mail: titkarsag@vorosmarty.hu

telefon: +36 70 198 6597

9.       Irodalomjegyzék:

 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 • Szakképzés 4.0
 • Rugalmas tanulási utakra épülő programok módszertana
 • Útmutató az orientációs fejlesztés, a dobbantó program és a műhelyiskola indításához
 • https://ikk.hu/p/rugalmas-tanulasi-utak

  Jelentkezési lap

Letöltés

  Tájékoztató

Letöltés

Partnereink

 • Székesfehérvári Szakképzési Centrum
 • Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Oktatási Hivatal
 • Székesfehérvár Városportál
 • Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont
 • Erasmus+
SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

   8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

  • Telefon: +36701986561

   E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu

   OM azonosító: 203053/002


  2023Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola