SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/002 | 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Dobbantó Program

Dobbantó Program

Székesfehérvári SZC

Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

Dobbantó Program

tájékoztató

Bővebb információ: https://ikk.hu/p/rugalmas-tanulasi-utak

 

1.       Jogszabályi háttér:

 • a szakképzésről szóló évi LXXX. törvény
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. ) Korm. rendelet

2.       Rugalmas tanulási utak:

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről három, egymáshoz szemléletmódjában és módszertanában szervesen kapcsolódó program elindítását teszi lehetővé a szakképzésen belül az olyan fiatalok számára, akik lemaradtak a tanulásban, esetleg nem sikerült az alapfokú végzettséget megszerezniük, kudarcélményekkel és kompetenciahiánnyal küzdenek, a pályaválasztásukat illetően bizonytalanok. A tanulók egy része korai iskolaelhagyó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett.

A három rugalmas tanulási utat képviselő program, a szakképző iskolában előkészítő évfolyamon indítható orientációs fejlesztés és dobbantó program, valamint a részszakma megszerzéséhez eljuttató műhelyiskola.

Mindhárom program közös pedagógiai alapokon nyugszik: a tanulók egyéni fejlődését szem előtt tartva munkálkodik azon, hogy az adott program céljának megfelelő szintre tudja eljuttatni a résztvevő fiatalokat.

A szakképzés rugalmas tanulási útvonalait biztosító programjai nem teszik felelőssé, hanem elfogadják, hogy vannak olyan fiatalok, akiknek alapkészségeik hiányosak és nem tudták időben megszerezni az alapfokú végzettséget; vagy ha megszerezték is, különböző okok miatt még nem készek a szakmatanulás megkezdésére; vagy nem tudnak teljes értékű szakképesítést szerezni.

kép forrása: https://ikk.hu/p/rugalmas-tanulasi-utak (letöltés időpontja: 2023. október 19.)

3.       Dobbantó Program:

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, 15. életévüket betöltött fiatalok számára lehetőséget biztosítson a sikeres egyéni életút megtalálásához. A program a szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák, a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése mellett rugalmasan igazodik a diák egyéni adottságaihoz. Személyre szabottan, speciális pedagógiai módszerek alkalmazásával készíti fel a fiatalt a műhelyiskolába való belépésre, amelynek elvégzésével alapfokú végzettséget és részszakmát szerezhet. Nemcsak tartalmában, de a képzési idő hosszában is igazodik a tanuló igényeihez.

A dobbantó program képzési ideje rugalmas, addig tart, ameddig a tanuló felkészül a műhelyiskolai továbblépésre.

A tanulók a dobbantóból akkor léphetnek át a Műhelyiskolába, ha elérték a részszakma tanulásának megkezdéséhez szükséges eredményeket. A dobbantóból a Műhelyiskolába történő átlépés – a programba belépéshez hasonlóan – nem kötődik a tanév rendjéhez.

A Dobbantó programban tanulói jogviszonyban résztvevők szakképzési ösztöndíjra jogosultak.

4.       A Dobbantó Program jellemzői röviden:

 • A dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15. életévüket betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. Beiskolázhatók ide azok, akik közvetlenül az általános iskolából érkeznek, de olyanok is, akik az oktatási rendszerből már korábban úgy maradtak ki, hogy nem is fejezték be az általános iskolát.
 • A dobbantó program kimeneti követelménye tehát az, hogy az érintett diák megtalálja a számára vonzó részszakmát, valamint rendelkezzen e részszakma tanulásának megkezdéséhez szükséges kompetenciákkal, illetve azokkal a kompetenciákkal, amelyek szakmától függetlenek, minden szakma elsajátításához szükségesek.
 • A programban mentortanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztés révén éri el ezt a kimenetet.
 • A képzést az iskola előkészítő évfolyam keretében valósítja meg, de a tanuló számára a képzési idő rugalmas (a tanév során bármikor bekapcsolódhat). A program addig tart, amíg a diák felkészültté válik a műhelyiskolai továbblépésre (6-24 hónap).
 • A program megvalósítása kis létszámú csoportokban történik (az 5-8 fős csoportok szervezése javasolt).
 • Heti óraszám: 30 óra/hét
 • Tanulási tartalom:
  • Részszakma tanulásának megalapozása a megfelelő alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével.
  • Célzott fejlesztés, amely bemeneti mérésen alapul és egyéni tanulási utak révén valósul meg.
  • Pályaorientáció, életpályatervezés: a tanuló számára megfelelő részszakma megtalálásának segítése.
  • A tanulási tartalmak szervezése nem a hagyományos tantárgyi keretekre bontva, hanem projektalapú képzési formában történik.
  • NEM az általános iskolai tananyag pótlása a cél.
  • A projektek gyakorlatorientált módon integrálják az egyes tanulási tartalmakat, műveltségterületeket.
 • Fejlesztő értékelés alkalmazása (osztályzat nincs).
 • Külső helyszínek szerepe fontos: tanműhely, DKA labor, kirándulások, programok, vállalati helyszínek.
 • Egyéni fejlődési terv támogatása egyéni kíséréssel (mentor).
 • A dobbantó program kimenete az adott műhelyiskolai képzésre történő felkészítés és továbblépés, de önmagában sem alapfokú, sem szakmai végzettséget nem ad a program. A dobbantó programból továbblépve a műhelyiskolában elvégzett részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
 • A dobbantó programban részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka (hat igazolatlan óra elérése esetén a tanév hátralévő részében már nem jár ösztöndíj).

5.       Résztvevők köre:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 51. § (4) szerint a dobbantó programban az vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenötödik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. A dobbantó programba való bekapcsolódásra a tanév során bármikor lehetőség van.

6.       Beiratkozás:

A dobbantó programba – a Műhelyiskolához hasonlóan – a tanév bármelyik szakaszában be lehet kapcsolódni.

7.       Jelentkezés módja:

A Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola honlapján (www.vorosmarty.hu) a „Képzéseink” alatt a „Dobbantó Program” részen található jelentkezési lap kitöltésével és az iskolába történő eljuttatásával (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.). A jelentkezési lap megérkezését követően felvesszük a kapcsolatot a Jelentkezővel a beiratkozás érdekében.

8.       Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó neve, beosztása: Kenyeres-Pozsár Ágnes, igazgató

e-mail: titkarsag@vorosmarty.hu

telefon: +36 70 198 6597

9.       Irodalomjegyzék:

 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
 • Szakképzés 4.0
 • Rugalmas tanulási utakra épülő programok módszertana
 • Útmutató az orientációs fejlesztés, a dobbantó program és a műhelyiskola indításához
 • https://ikk.hu/p/rugalmas-tanulasi-utak

  Jelentkezési lap

Letöltés

  Tájékoztató

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Telefon: +36701986561

E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu

OM azonosító: 203053/002


2024Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola