SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/002 | 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

Iskolánk jogelődje, a várpalotai 323. sz. Építőipari Szakmunkásképző Intézet 1953-ban megszűnt, és Veszprém megyéből Székesfehérvárra költözött át. Akkoriban az iskola kőműves, vasbetonszerelő, szobafestő – mázoló szakmájú tanulók képzésével foglalkozott.

Hivatalos okmányok híján, a korabeli visszaemlékezések alapján tudjuk, hogy még 1953-ban megszületett a döntés, hogy a volt csendőrlaktanya épületét tanoncoktatás céljára kell átalakítani. Az MTH 323. sz. Építőipari Tanuló Intézet tényleges működését 1954. április 5-én kezdte meg az épületben. 1957. márciustól a tanoncidő kettő évre változott. 1959-ben megalakult az első Szakmunkás vizsga Bizottság is.

Az iskolára és az általa képzett szakemberekre egyre nagyobb igény mutatkozott, hiszen az államosítás után, a központi beruházások érdekében sürgősen szükség volt az építőipari szakmunkásokra. Így Székesfehérvárra szinte az egész ország területéről küldték a tanulókat az őket beiskolázó vállalatok. 1962-ig csak kőműves szakmára oktatott az iskola. A képzési idő március 1-vel kezdődött, és a következő januárban már szakmunkás vizsgát tehettek a tanulók. Az 1960-as évektől azonban már csak Fejér-, és a környező megyékből fogadtunk tanulókat, de a létszámbővítésre és más szakmák oktatására is egyre nagyobb lett az igény.

Az iskola területén ezért megindult az építkezés és a szolgálati lakásból, 250 fős konyhából, étteremből, 160 fős tanulóotthonból, klubhelyiségekből álló épületkomplexum 1962 őszére teljesen elkészült. Ettől az évtől az építőipari tanulók áprilisi felvétele megszűnt, és őket is a szeptemberi tanulóévkezdéssel lehetett beiskolázni. A szakmai képzés időtartama a tetőfedő és vízszigetelő szakmák kivételével három évre emelkedett.

Ekkoriban nyolc szakmában, közel 300 tanulóval indult a képzés. Két év elteltével már tizenegy szakma oktatását több, mint 700 fő részére biztosítottuk. A fenntartási és felügyeleti szervek is több alkalommal változtak. Kezdetekben a Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH), majd annak megszüntetésével a jogutód Munkaügyi Minisztérium (MÜM) hatáskörébe tartozott, végül a felügyelet 1974-től megyei és városi hatáskörbe került. Az 1974/1975-ös tanévtől profiltisztítás címén a csőhálózat- és berendezés szerelő szakma, majd 1976-tól az épületasztalos és bútorasztalos szakmák képzését is átvette az iskola.

A nagyarányú létszámnövekedést és a kétműszakos oktatás zsúfoltságát enyhítendő, 1976-tól újabb beruházásokra került sor. Az új épületszárny tanműhelyeket, kiszolgáló helyiségeket és négy új tantermet foglalt magába. Ezzel szinte egy időben, külön épületként valósult meg a tornaterem, az emeleten könyvtárral, olvasóval és klubhelyiséggel. 1979-es átadáskor nem csak az új épületnek, hanem a teljes iskola központi fűtés rendszerének és kazánházának is örülhettünk. 1981-1983 között újabb nyolc tanterem épült meg, így biztosíthattuk az egyműszakos tanítást. A tanuló létszám 1982 és 1992 között 1000 fő felett volt. A demográfiai hullám csúcsát 1987-re prognosztizálták, de a legtöbb tanulót 1991/1992-es tanévben iskoláztuk be.

A rendszerváltást követően a nagyüzemi vállalatok, szövetkezetek kiléptek a gyakorlati oktatás finanszírozásából. A válsághelyzetet a Tanműhelyért Alapítvány segítségével sikerült megoldani úgy, hogy 1993-ban egy építőmesteri tanműhely, és egy asztalosipari épületszárny átadásával összesen mintegy 410 tanuló gyakorlati, tanműhelyi képzését biztosítottuk. A produktív gyakorlást intézeti bérmunka vállalásával sikerült megoldani.

Az iskolai szerkezetváltásra már 1989-ben megfogalmazódott az igény, de csak 1991/1992-ben indíthattuk a faipari szakközépiskolai osztályt. A szakmunkás képzésben az IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) osztályok indítása jó kezdeményezésnek tűnt, hiszen az aktuális társadalmi igényeket tükrözte a tantervben meghatározott új tantárgyak rendszere. Az 1995/1996-os tanévben megkezdtük az ötödik évfolyamban a faipari technikusképzést és a NAT-ra való felkészülés jegyében a 2+2-es rendszerű szakmunkás képzést. A felszabadult szakmunkás tanulók részére 1996-ban érettségit adó 2 éves intenzív nappali tagozatos osztály indult. 1998-ban a NAT szerinti 9. évfolyamot, 2000-ben az új OKJ-s szakmák, valamint a második (épületgépészeti) szakközépiskolai osztályok képzését kezdtük meg.

2013. január 1-től a Székesfehérvári Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette a fenntartói jogokat és az iskola neve ekkortól Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola.

2014-ben az iskola az alapításának 60. évfordulója alkalmából programokban gazdag ünnepi heteket tartott. A jubileumi időszak legfontosabb eseményei voltak többek között a szakmatörténeti és iskolatörténeti kiállítás, a szakmatörténeti verseny, valamint a Vörösmarty Kupa. A rendezvény a Költészet napján, április 11-én, pénteken az időkapszula ünnepélyes elhelyezésével zárult, melynek keretében az iskola dolgozóinak üzenetét, az akkori képzési struktúrát, a munkaközösségek rövid bemutatkozását, az iskola rövid történetét, egy április 11-i Fejér Megyei Hírlapot, egy ellenőrző könyvet, valamint fényképeket helyeztünk el a következő 40 évre. Emellett felavattuk az új emlékhelyet és a díszkerítést is.

2015. július 1-től kezdődően ismét fenntartóváltásra került sor és a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozóan az akkor újonnan létrehozott Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézménye lett Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskolája néven.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. számú törvény 2016. szeptember 1-el hatályba lépő módosításával új intézménytípusok kerültek bevezetésre az addigiak helyett: szakgimnázium és szakközépiskola, ezzel az intézmény neve Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája lett.

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama volt, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is zajlott. A 9-12. évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyt, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A 12. évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés zajlott.

A szakközépiskolának öt évfolyama volt, amelyből három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam volt. A szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönthetett arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.

A 2020. január 1-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. számú törvény rendelkezései alapján a 2020/2021 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben ismét átalakultak a szakképzés intézménytípusai. Az eddigi szakgimnáziumok technikummá, míg a korábbi szakközépiskolák szakképző iskolákká alakultak át, melyeket összefoglalóan szakképző intézménynek nevezünk. Az intézmény Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola néven működik tovább.

Jelenleg építőipar; fa- és bútoripar; valamint épületgépészet ágazati képzést folytatunk intézményünkben. A technikumon (faipari technikus, épületgépész technikus), valamint a szakképző iskolában indított szakmáink (asztalos; ács; burkoló; festő, mázoló, tapétázó; kőműves; központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő) nagyon keresettek a munkaerőpiacon.

 

A szakmai felkészítésen felül szakkörök keretében gazdagítjuk tanulóink tudását. Nagyon sok szakmai, kulturális és sportprogramot, versenyen való részvétel lehetőségét biztosítjuk diákjainknak. Nagyon büszkék vagyunk, hogy több diákunk vett részt eddig kimagasló eredménnyel az EuroSkills és a WordSkills versenyeken.

 

Iskolánk több mint 65 éve Székesfehérvár építőipari szakember utánpótlásának meghatározó képzési központja. Székesfehérvár város ipari fejlődése, lakosságának növekedése, illetve a növekedést megalapozó lakásépítések, valamint infrastruktúrájának kialakítása az építőipari szakemberek nélkül elképzelhetetlen lett volna. Az iskolánk működése, sikeressége tehát abban áll, hogy a szakemberek képzésével biztosította mindazt a hatalmas fejlődést, amit Székesfehérvár és a környező települések építkezései tanúsítottak.


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.

Telefon: +36701986561

E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu

OM azonosító: 203053/002


2024Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola